0118-612019 (Ma. t/m Vr. 08.30-17.00 uur)

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden volgens de Grafische Industrie

Dedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam

 

De leveringsvoorwaarden liggen ter inzage en kunnen op verzoek worden toegezonden.